Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.


Sestdiena,
2018. g. 22. septembris

Patiesības Dievs, kam nav vainas, taisns un taisnīgs viņš ir! (5Moz 32:4)

Šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. (1Jņ 1:5)


19. augustā – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

26. augustā – plkst. 11.00
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
DRAUDZES PILNSAPULCE plkst. 12.00

2. septembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

9. septembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

16. septembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

23. septembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

30. septembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.