Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.


Svētdiena,
2018. g. 18. novembris

Divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 28

Kas upurē pateicību, tas mani godā, kas nosprauž ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābj! (Ps 50:23)

Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū. (1Tes 5:18)


4. novembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

11. novembrī – plkst. 11.00
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

18. novembrī – plkst. 14.00
Latvijas Valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

25. novembrī – plkst. 11.00
Kapusvētki Foknera kapsētā.
Grosbacha kapos plkst. 10.00
Buģa kapos plkst. 11.00
Kociņa kapos plkst. 11.30