Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

2. aprīlī – plkst. 12.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
  Kalpos māc. Aldis Elberts.  
     
 
4. aprīlī – plkst. 6.30 Lieldienu dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
  Kalpos māc. Aldis Elberts.  
     
 
9. maijā – plkst. 12.00 Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
  Kalpos māc. Aldis Elberts.
Kafijas galds baznīcas zālē
 
     
 
30. maijā – plkst. 12.00 Trīsvienības svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
  Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
Kafijas galds baznīcas zālē
 
     
 
20. jūnijā – plkst. 12.00
ATCELTS
Aizvesto piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
  Kalpos māc. Valdis Andersons.
Kafijas galds baznīcas zālē
 
     
 

Trešdiena,
2021. g. 8. decembris