Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

21. augustā – plkst. 12.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma: „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.
 
  Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres  
 
Lera Auerbach „Prayer“ vijolei solo,
Johann Sebastians Bahs „Sonāte vijolei un klavierēm Do minorā“ 1. Largo – Siciliano, 2. Allegro, 3. Adagio, 4. Allegro.
Sergejs Rahmaņinovs „Vocalise“.
 
 
21. augustā – plkst. 14.00 Dievkalpojums Latviešu ciemā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma: „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.
 
     
 
28. augustā – plkst. 11.00 Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē
     
     
11. sept. – plkst. 12.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.  
     
11. sept. – plkst. 14.00 Dievkalpojums Latviešu ciemā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.  
     
 

Trešdiena,
2022. g. 28. septembris


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis