Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

JŪLIJS

7. jūlijā plkst. 11.00

Dievkalpojums.
Kalpos prāvests Dr. Jānis Priedkalns.
Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē
tikšanās ar prāvestu pie kafijas galda

Sv. Krusta baznīcā

7. jūlijā plkst. 14.00

Dievkalpojums.
Kalpos prāvests Dr. Jānis Priedkalns.

Latviešu ciemā

Otrdiena,
2019. g. 23. jūlijs

No dzelmes saucu tev, mans Kungs: Kungs, ieklausies manā balsī! (Ps 130:1-2)

Jēzus uzrunāja mācekļus: "Esiet droši, es tas esmu, nebīstieties!" (Mt 14:27)


7. jūlijā – plkst. 11.00
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos prāvests Dr. Jānis Priedkalns.
Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē tikšanās ar prāvestu pie kafijas galda.

7. jūlijā – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos prāvests Dr. Jānis Priedkalns.