Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Foto

2020-01-05 Dievkalpojums Zvaigznes dienā. Arhibīskape Lauma Zušēvica.
2019-11-10 Lāčplēša dienas dievkalpojums
2019-06-09 Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
2017-12-17 Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī nolasa svētos vārdus dievkalpojumā Latviešu ciemā
2017-11-21 Valdis Zatlers Sv. Krusta baznīcā bērnudārzā "Daina"
2017-11-12 Melburnas Latv. ev. lut. draudzes un DV Melburnas nod. Lāčplēša dienas atcere
2017-09-17 Pavasara svētki Latviešu ciemā
2017-06-10 Iesvētības - Māra Lidija Jefimova, Daina Karīna Jefimova
2017-03-25 Daugavas skola Sv. Krusta baznīcā
2016-11-13 Melburnas Latv. ev. lut. draudzes un DV Melburnas nod. Lāčplēša dienas atcere
2016-03-06 Plkv. Oskara Kalpaka un studentu rotas piemiņas dievkalpojums
2015-11-22 Kapu svētki Melburnas Sv. Krusta baznīcas kapos
2015-11-18 Latvijas Valsts svētki
2015-11-07 Talka Foknera kapsētā
2015-10-31 Talka baznīcā
2015-09-06 Pļaujas svētki
2015-06-14 Baltijas valstu pilsoņu masu deportāciju atcere
2015-05-31 Trīsvienības dienas dievkalpojums; viesmācītājs Kolvins Makfersons
2015-04-26 Dārza svētki
2015-03-08 Plkv. Oskara Kalpaka un studentu rotas piemiņas dievkalpojums
2015-01-18 LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš Svētā Krusta baznīcā
2014-11-23 Kapu svētki Foknera kapos
2014-11-18 Valsts svetki
2014-10-26 Jaunās valdes ievešana amatā
2014-05-03 Lietotu mantu tirdziņš Sv.Krusta baznīcā
2014-04-17 LELBĀL arhibīskaps E. E. Rozītis Melburnas Latviešu ciemā.
2013-12-22 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2013-11-18 Latvijas Valsts svētku dievkalpojums
2013-09-29 Draudzes pilnsapulce
2013-09-25 Irēnes Ziedares izvadīšana
2013-08-18 Prāv. Lauma Zušēvica Melburnā (2)
2013-08-17 Prāv. Lauma Zušēvica Melburnā (1)
2013-05-12 Mātes-Ģimenes dienas dievkalpojums un koncerts
2013-04-07 Dārza svētki
2012-12-30 “Mūza”
2012-12-16 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2012-09-16 Pavasara pēcpusdiena
2012-07-15 Draudžu dienas (2)
2012-07-14 Draudžu dienas (1)
2012-04-29 Dārza svētki
2012-04-22 Svētā Jura dievkalpojums
2012-03-11 Dievkalpojums un referāts par ceļojumu pa Franciju
2012-03-04 Kalpaka piemiņas dievkalpojums
2012-02-05 Mācītāja referāts „Mācītājmuižas šodienas Latvijā“
2011-12-18 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2011-11-18 Valsts svētki
2011-03-06 Kalpaka piemiņas dievkalpojums

Svētdiena,
2020. g. 19. janvāris

Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas

Ja ļaundaris novēršas no grēka, ko darījis, un dara pēc tiesas un taisnības, tad viņš dzīvos! (Ech 18:27)

Pāvils raksta: Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. (1Tim 1:15)


9. februārī – plkst. 11.00
Draudzes gada atsākšanas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.
Saviesīgais sarīkojums baznīcas zālē pēc dievkalpojuma

9. februārī – plkst. 14.00
Draudzes gada atsākšanas dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.

8. martā – plkst. 11.00
Plkv. O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.
Pēc dievkalpojuma piemiņas brīdis baznīcas zālē.

8. martā – plkst. 14.00
Plkv. O. Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

10. aprīlī – plkst. 11.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.

10. aprīlī – plkst. 14.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.

12. aprīlī – plkst. 6.30
Lieldienu dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.

12. aprīlī – plkst. 11.00
Lieldienu dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.