Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Foto

2019-06-09 Aizvesto_piemiņas_dienas_dievkalpojums
2019-06-09
2017-12-17 Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī nolasa svētos vārdus dievkalpojumā Latviešu ciemā
2017-11-21 Valdis Zatlers Sv. Krusta baznīcā bērnudārzā "Daina"
2017-11-12 Melburnas Latv. ev. lut. draudzes un DV Melburnas nod. Lāčplēša dienas atcere
2017-09-17 Pavasara svētki Latviešu ciemā
2017-06-10 Iesvētības - Māra Lidija Jefimova, Daina Karīna Jefimova
2017-03-25 Daugavas skola Sv. Krusta baznīcā
2016-11-13 Melburnas Latv. ev. lut. draudzes un DV Melburnas nod. Lāčplēša dienas atcere
2016-03-06 Plkv. Oskara Kalpaka un studentu rotas piemiņas dievkalpojums
2015-11-22 Kapu svētki Melburnas Sv. Krusta baznīcas kapos
2015-11-18 Latvijas Valsts svētki
2015-11-07 Talka Foknera kapsētā
2015-10-31 Talka baznīcā
2015-09-06 Pļaujas svētki
2015-06-14 Baltijas valstu pilsoņu masu deportāciju atcere
2015-05-31 Trīsvienības dienas dievkalpojums; viesmācītājs Kolvins Makfersons
2015-04-26 Dārza svētki
2015-03-08 Plkv. Oskara Kalpaka un studentu rotas piemiņas dievkalpojums
2015-01-18 LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš Svētā Krusta baznīcā
2014-11-23 Kapu svētki Foknera kapos
2014-11-18 Valsts svetki
2014-10-26 Jaunās valdes ievešana amatā
2014-05-03 Lietotu mantu tirdziņš Sv.Krusta baznīcā
2014-04-17 LELBĀL arhibīskaps E. E. Rozītis Melburnas Latviešu ciemā.
2013-12-22 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2013-11-18 Latvijas Valsts svētku dievkalpojums
2013-09-29 Draudzes pilnsapulce
2013-09-25 Irēnes Ziedares izvadīšana
2013-08-18 Prāv. Lauma Zušēvica Melburnā (2)
2013-08-17 Prāv. Lauma Zušēvica Melburnā (1)
2013-05-12 Mātes-Ģimenes dienas dievkalpojums un koncerts
2013-04-07 Dārza svētki
2012-12-30 “Mūza”
2012-12-16 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2012-09-16 Pavasara pēcpusdiena
2012-07-15 Draudžu dienas (2)
2012-07-14 Draudžu dienas (1)
2012-04-29 Dārza svētki
2012-04-22 Svētā Jura dievkalpojums
2012-03-11 Dievkalpojums un referāts par ceļojumu pa Franciju
2012-03-04 Kalpaka piemiņas dievkalpojums
2012-02-05 Mācītāja referāts „Mācītājmuižas šodienas Latvijā“
2011-12-18 Ziemassvētku ieskaņas koncerts
2011-11-18 Valsts svētki
2011-03-06 Kalpaka piemiņas dievkalpojums

Pirmdiena,
2019. g. 23. septembris

Varoņu loki salauzti, bet vārguļi apjozušies spēku. (1Sam 2:4)

Pāvils raksta: "Visur parādām sevi kā Dieva kalpus: patiesības vārdā un Dieva spēkā ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā." (2Kor 6:4, 7)


13. oktobrī – plkst. 11.00
MIRUŠO PIEMIŅAS diena
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

13. oktobrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

Pirms dievkalpojuma pieteikt mācītājam pieminēt ģimenes aizgājējus