Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

No draudzes kasiera rakstāmgalda

DRAUDZES NODEVAS – 2021./2022. GADAM (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)

* pieaugušajiem locekļiem $75

* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām.

* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām.

NODEVU VAR SAMAKSĀT:

* Kasierim – nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu, rakstot to uz vārdu: „Melb.Lat.Ev.Lut.Cong.“;

* Latviešū Ciemā – Dnister pārstāvei Angelikai Pētersonei;

* Elektroniski, pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:

BSB: 704-235
Account number: 17508
Reference: Invoice numurs un Jūsu uzvārds. (Ļoti svarīgi!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.

Andris Atvars
Draudzes kasieris

Trešdiena,
2022. g. 28. septembris


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis