Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
Atpakaļ uz jaunāko rakstu >>>

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2018. gada martā

DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS – GUIDELINES

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi; tās var atcelt vai mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija Draudzes mājas lapā: www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta – ZIŅAS.

VĒL IZPALIKUŠAS NODEVAS

Atgādinājums draudzei Draudzes kasieris vēlreiz atgādina, ka draudzes tekošie maksājumi tiek kārtoti no trijiem avotiem: nodevām, ziedojumiem un kolektēm. Ja kasē nav pietiekami, tad jāņem no rezervēm. Pašreizējais draudzes pilntiesīgo locekļu skaits ir 363 un Nodevas vēl nav samaksājuši 218 draudzes locekļi. No šiem 218 locekļiem, 33 ir parādā jau 2 un daži pat 3 gadus. Lūdzu, pārbaudiet savas ģimenes lokā, vai esat samaksājuši gadskārtējās nodevas. Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem, skaitās pilntiesīgs draudzes loceklis. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīcas un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

Kasieris brīdina draudzi! Var gadīties, ka līdz pilnsapulcei draudzes skaits var samazinājās uz 330 pilntiesīgiem locekļiem. Tas nozīmē, ka valdei būs nopietni jādomā par draudzes īpašumu pārdošanu.

BAZNIĪCAS UZTURĒŠANA

Lai regulāri uzkoptu baznīcas iekšpusi un ārpusi, valde pieņēma lēmumu, ka turpmāk pret samaksu sarunās darbinieku(s), kas regulāri tīrīs baznīcas telpas, abus pagalmus, auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmus. Griežamies pie draudzes locekļiem ar lūgumu: nāciet valdei palīgā ar baznīcas iekšpuses un ārpuses uzturēšanu, bet šoreiz uzturēšanas darbs pret samaksu. Par uzturēšanas darba uzdevumiem lūdzu sazināties ar draudzes vecāko Mārtiņu Biršu. Ja nebūs neviena draudzes locekļa, kas piesakās, tad runāsim ar profesionāliem darbiniekiem. Valde ir arī pārrunājusi ar baznīcas zāles lietotājiem, lai daļēji segtu baznīcas iekšpuses un ārpuses uzturēšanas izdevumus.

BAZNĪCAS REMONTA DARBI

Ziņoju, ka sekojošie baznīcas remonta darbi ir padarīti un samaksāts $28 000: Baznīcas krusts, lielais altāra logs, sānu logi un baznīcas priekšdurvis ir salabotas. Vēl palicis izbūvēt kāpnes ugunsgrēka gadījumā no auto novietnes uz Warwick Avenue, un tās var izmaksāt, apmēram, $3 000.

Paldies draudzei par ziedojumiem, kas 2017. gadā lielākoties specifiski veltīti baznīcas un kapsētas uzturēšanai. Šogad budžetā paredzēts ieņemt $16 000; līdz šim draudze saziedojusi jau $4 200, kas ir labs sākums. Valde pateicās visiem ziedotājiem un cer, ka šī gada budžetā uzrādīto ziedojumu summu sasniegs.

DRAUDZES „SPRĪDĪŠU“ STIPENDIJA

Valde nolēma atbalstīt mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AUDZINĀŠANU. Valde iesaka draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar ziedojumiem. Tā kopīgi atbalstīsim bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2018. gada martā.

Ceturtdiena,
2022. g. 27. janvāris