Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
Atpakaļ uz jaunāko rakstu >>>

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2019. gada janvārī

DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS – GUIDELINES

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi; tās var atcelt vai mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija Draudzes mājas lapā: www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta – ZIŅAS.

JAUNO GADU UZSĀKOT

Valde novēl draudzes locekļiem un ģimenēm laimīgu un sekmīgu jauno, 2019. gadu. Draudzes valde savā pēdējā sēdē nolēma Jauno gadu uzsākt ar saviesīgu sarīkojumu baznīcas zālē 10. februārī pēc dievkalpojuma. Programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi. Lūdzu paņemiet līdzi groziņu ar uzkodām, valde gādās par atspirdzinājumiem.

PAR VĒL IZPALIKUŠĀM NODEVĀM

Atgādinājums draudzei par vēl nesamaksātajām 2018/2019. gada nodevām. Draudzes kasieris atgādina, ka draudzes tekošie maksājumi tiek kārtoti no trim avotiem – nodevām, ziedojumiem un kolektēm. Ja kasē nav pietiekami, tad jāņem no rezervēm, lai uzturētu Sv. Krusta baznīcu, baznīcas kapus un draudzes mācītāju. Nodevas par šo gadu ir samaksājuši tikai trešā daļa, t.i., no 299 pilntiesīgiem locekļiem ir tikai 100 locekļi. Lūdzu pārbaudiet, vai esat samaksājuši savu 2018/2019. gada nodevu!

PAR PRIVILĒĢIJĀM

Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem, skaitās PILNTIESĪGS DRAUDZES LOCEKLIS. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

PAR NOVĒLĒJUMIEM BAZNĪCAI UN KAPIEM

Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi. Ja ir vēlme iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un kapiem, to varat viegli izdarīt, pievienojot jūsu testamentam īsu juridisku grozījumu (kodicilu). Ar savu novēlējumu Jūs palīdzēsit draudzes valdei nodrošināt baznīcas un kapsētas nākotni.

PAR TIKŠANĀS AR DRAUDZES LOCEKĻIEM

Priekšniekam ar mācītāju ir vēlme iepazīt draudzes locekļus un uzzināt, vai ir kādi trūkumi, un ja būtu, kā tos novērst. Uzsveram, ka tikšanās ar draudzes locekļiem pa rajoniem ir mūsu SASKARSME UN SADRAUDZĪBA AR DRAUDZES LOCEKĻIEM PA RAJONIEM NAV DOMĀTA KĀ BĪBELES JEB EVAŅĢĒLIJA STUDIJU STUNDA.

PAR DRAUDZES DIAKONIJAS DARBU

Līdz šim priekšnieka un mācītāja tikšanās ir bijusi ar locekļiem, kas dzīvo rajonos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 un 18. Pirmajā 2019. g. pusgadā turpināsim ar sekojošiem apvienotiem rajoniem, t.i., 4 un 10, 9 un 6, 11 un 12.

Piedāvājums: Ja rajona loceklim ir grūtības nokļūt uz sava rajona tikšanos, varam piedāvāt aizvest vai sarunāt tikšanos uz kādu citu reizi.

PAR TALKĀM

Valde pieņēma lēmumu svītrot šogad no 2019. gada kalendāra gadskārtējo baznīcas talku un gadskārtējo Sv. Krusta baznīcas kapsētas talku. Lēmums bāzēts uz mazo talcinieku skaitu. Valde jau 2018. gadā pieņēma lēmumu, ka turpmāk pret samaksu sarunās darbinieku(s), kas regulāri tīrīs baznīcas telpas, abus pagalmus, auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmiņus. Lai palīdzētu segtu šādus baznīcas un ārpuses baznīcas apkopšanas izdevumus, valde griezīsies pie zāles lietotājiem ar lūgumu daļēji maksāt apkopšanas izdevumus.

PAR SPRĪDĪŠU STIPENDIJĀM

Valde šogad atkārtoti atbalstīja mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AUDZINĀŠANU. Valde iesaka arī draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar savu ziedojumu. Tā kopīgi atbalstīsim mūsu bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

SPRĪDĪŠU STIPENDIJU SAŅĒMĒJI ŠOGAD IR – Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola, Melburnas Latviešu vidusskola, Tērvetes bērnu vasaras nometne un Annas Ziedares Vasaras vidusskola.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2019. gada janvārī.

Ceturtdiena,
2022. g. 27. janvāris