Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Ikgadējā draudzes pilnsapulce

2012-09-23

Svētdien, 23. septembrī plkst. 10.00 Svētā Krusta baznīcā kā parasti notika dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē notika ikgadējā draudzes pilnsapulce, uz kuru bija atnākuši 57 balsstiesīgie draudzes locekļi.

Draudzes pilnsapulci raiti un sekmīgi vadīja Kārlis Kasparsons.

Draudzes mācītājs un valdes locekļi deva draudzei savus ziņojumus par savu darbu un kalpošanu pēdējā gada laikā. Šis aizvadītais gads Sv. Krusta draudzei bija rosīgs un dažādām svētībām bagāts un piepildīts laiks. Paldies visiem valdes locekļiem un draudzes darbiniekiem par sekmīgu kalpošanu un lielo pašatdevi draudzes labā!

Draudze ievēlēja jaunu Sv. Krusta draudzes valdi. Par draudzes priekšnieku atkārtoti apstiprināja līdzšinējo valdes/draudzes priekšnieku – Eduardu Lēmani. Draudzes valdē tika ievēlēti: Kārlis Kasparsons, Andris Ziedars, Irēne Ziedare, Inese Bērziņa, Valda Jefimova, Miervaldis Balodis, Dzintra Samule un Mārtiņš Biršs.

Dieva svētību, sekmīgu darbu un labu sadarbību jaunajai draudzes valdei!

Paldies ikvienam draudzes darbiniekam, draudzes loceklim un draudzes labvēļiem par piedalīšanos draudzes darbā un sarīkojumos!

Māc. Dainis Markovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Laikraksts Latvietis Nr. 221, 2012. g. 26. septembrī

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis