Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Ārkārtējā pilnsapulce

2013-06-23

Svētdien, 23. jūnijā pēc dievkalpojuma, Svētā Krusta baznīcas zālē notika draudzes ārkārtējā pilnsapulce.

Pilnsapulces nolūks bija apstiprināt iepriekš izstrādāto memorandu par Svētās Krusta draudzes un Melburnas 1. Ev. Lut. latviešu draudzes apvienošanos.

Memorandu 12. maijā bija jau parakstījuši abu draudžu priekšnieki, un tajā bija paskaidrots kā draudzes apvienotos.

Ārkārtējā draudzes pilnsapulcē bija ieradušies 68 balsstiesīgie draudzes piederīgie. Pēc mācītāja Daiņa Markovska ievadlūgšanas, sapulci atklāja draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis. Sapulces vadītāja pienākumus uzņēmās advokāts Aleksandrs Gārša. Draudzes priekšnieks deva paskaidrojumus par memorandu un tad balsoja par tā pieņemšanu. Balsojuma rezultāts: par memoranda pieņemšanu tika nodotas 67 balsis un viena balss pret. Abu draudžu valdes izraudzīs personas, kas izpildīs apvienošanās memorandu.

Apvienoto draudzi sauks: „MELBURNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ LATVIEŠU DRAUDZE“.

Lai izlūgtu Dieva svētību apvienotajai draudzei, ir iecerēts pateicības dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā š.g. 14. jūlijā.

Draudzes uzdevumā Zigrīda Ādamsone

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.