Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Draudzes pilnsapulce

2014-09-07

Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulcē, Sv. Krusta baznīcas zālē, š.g. 7. septembrī pulcējās 54 balsstiesīgi draudzes locekļi. Kā pilnsapulces vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Aleksandru Gāršu.

54 locekļi sastāda nepilnus 10% no draudzes kopējā locekļu skaita – 558. Tas, diemžēl, raksturo patreizējo draudzes stāvokli. Dievkalpojumu apmeklētāju caurmēra skaits ir vēl mazāks.

Draudzes mācītājs Dainis Markovskis savā ziņojumā pieminēja plašo darba lauku, gan vadot dievkalpojumus, apmeklējot draudzes locekļus mājās, slimnīcās, atpūtas namos un, galvenokārt, Latviešu ciemā, piedaloties latviešu skolas ticības mācības programmā un arī dažādās jauniešu nometnēs.

Draudzes priekšnieces ziņojums pauda ļoti rezervētu optimismu. Kristīne Saulīte uzņēmās priekšnieces pienākumus uz vienu gadu. Gada laikā darbs ir bijis pietiekami veiksmīgs, bet ar grūtībām piesaistīt aktīvus darbiniekus un darbinieces. Viņa pasvītroja, ka latviešu sabiedrība uztur četrus visai liela vēriena īpašumus – Sv. Krusta baznīcu un zāli, Latviešu namu, Daugavas Vanagu namu, Latviešu ciemu un trīs kapsētas. Tiem visiem nepieciešamas darba rokas, un nereti tie paši cilvēki darbojās vairākās organizācijās. Draudzes īpašumiem un to uzturēšanai nepieciešami līdzekļi neatliekamiem remontdarbiem, kuri varētu izmaksāt līdz $ 100 000. Sava ziņojuma beigās priekšniece jautāja, vai Sv. Krusta baznīca tika celta ar nodomu izbeigt draudzes darbību 2014. g.?

Dāmu komitejas, kasieres un citi ziņojumi atspoguļoja draudzes iepriekšējā gada darbu. Priekšniece sevišķi pasvītroja kasieres Guntas Vagares un Dāmu kopas vadītājas Dzintras Samules lielo pienesumu draudzei.

Draudzes administrators Kārlis Kasparsons norādīja, aicināja un lūdza ne tikvien klātesošos, bet visus draudzes locekļus palīdzēt izpildīt specifiskos pienākumus, lai nodrošinātu draudzes veiksmīgu darbību. Specifiskie pienākumi, kuriem trūkst vadītāju, ir līdzekļu vākšana un ziedojumi, īres un baznīcas lietošanas noteikumu pārraudzīšana, ugunsdzēsības iekārtu pārraudzīšana, remontdarbu vadīšana un apsaimniekošanas darbu vadīšana.

Nedrīkstam aizmirst, ka kristīgā baznīca ir bijusi, ir un būs latviskās sabiedrības stūrakmens. Ja zaudēsim to, zaudēsim ne tik vien savu identitāti, bet visu, ko esam sargājuši un glabājuši. Kristīgās baznīcas ierocis ir ticība – to nevaram atļauties aizmest.

Nākamā gada valdē ievēlēja Kārli Kasparsonu, kurš uzņēmās pagaidu priekšnieka pienākumus. Neviens neuzturēja kandidatūru priekšnieka amatam. Ja tādu nevar atrast, tad inkorporētai sabiedrībai var iecelt algotu administratoru.

Draudzes valdē ievēlēja Mārtiņu Biršu, Andri Atvaru, Jāni Daliņu, Kristīni Saulīti, Jāni Kārkliņu, Pēteri Saulīti, Gintu Pindard un Eduardu Lēmani.

Pilnsapulce pateicās visiem darbiniekiem un darbiniecēm un atsevišķi pilnsapulces vadītājam Aleksandram Gāršam par veiksmīgo vadīšanu.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis