Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kapu svētki

2014-11-23

Svētdien, 23. novembrī, notika Kapu svētki prāv. Grosbaha, Buģa un Kociņa kapos.

Diena bija skaista, nedaudz apmākusies un bez lietus. Visi klātesošie varēja pakavēties atmiņās par saviem mīļajiem, aizlūgt un dziedāt baznīcas korāļus.

Mūsu draudzē ir iesācies jauns projekts – visu aizgājušo datu bāzes izveide. Informācija par aizgājējiem Foknera (Fawkner) kapsētas kartotēkā ir minimāla, uz kapu plāksnītēm parasti ir tikai vārds, dzimšanas un miršanas datums. Atrast piederīgos, ja kapu vieta nav zināma bieži ir ļoti sarežģīti.

Pēc svētbrīžiem bija iespēja individuāli uzzināt sīkāku informāciju no Arņa Grosa, kas ir šī projekta vadītājs.

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis