Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Pirmā Adventes svētdiena

2011-11-27

Svētdien, 27. novembrī Melburnas Sv. Krusta baznīcā bija 1. Adventes dievkalpojums, ko mācītājs Dainis Markovskis vadīja kopā ar tās dienas viesi Melburnā – prāvestu Kolvinu Makfersonu. Priecīgi par tikšanos ar prāvestu, dievkalpojumu apmeklēja vairāk kā 60 cilvēku. Dievkalpojumu kuplināja Kristīnes Mellenas ērģeļspēle.

Bija skaisti dekorēts altāris, par ko liels paldies Inārai Upītei; viņa brīnišķīgi un ar izdomu bija dekorējusi ne vien altāri, bet arī baznīcu.

Jaukā un sirsnīgā gaisotnē tika pavadīts laiks baznīcas zālē. Uz siltajām pusdienām un prāvesta referātu Pārdomas par mūžību bija pulcējušies apmēram 50 cilvēku. Prāvests labprāt atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem par referāta tēmu gan ar asprātīgiem jokiem, gan dziļā nopietnībā.

Kā vienmēr draudzes dāmas, Ineses Bērziņas vadībā, bija parūpējušās par garšīgām pusdienām!

Jaunais Baznīcas gads ir iesācies ar prieku un pateicību!

Mācītājs Dainis Markovskis

Laikraksts „Latvietis“ Nr. 176, 2011. g. 2. dec.

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis