Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Pirmā Adventes svētdiena

2011-11-27

Svētdien, 27. novembrī Melburnas Sv. Krusta baznīcā bija 1. Adventes dievkalpojums, ko mācītājs Dainis Markovskis vadīja kopā ar tās dienas viesi Melburnā – prāvestu Kolvinu Makfersonu. Priecīgi par tikšanos ar prāvestu, dievkalpojumu apmeklēja vairāk kā 60 cilvēku. Dievkalpojumu kuplināja Kristīnes Mellenas ērģeļspēle.

Bija skaisti dekorēts altāris, par ko liels paldies Inārai Upītei; viņa brīnišķīgi un ar izdomu bija dekorējusi ne vien altāri, bet arī baznīcu.

Jaukā un sirsnīgā gaisotnē tika pavadīts laiks baznīcas zālē. Uz siltajām pusdienām un prāvesta referātu Pārdomas par mūžību bija pulcējušies apmēram 50 cilvēku. Prāvests labprāt atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem par referāta tēmu gan ar asprātīgiem jokiem, gan dziļā nopietnībā.

Kā vienmēr draudzes dāmas, Ineses Bērziņas vadībā, bija parūpējušās par garšīgām pusdienām!

Jaunais Baznīcas gads ir iesācies ar prieku un pateicību!

Mācītājs Dainis Markovskis

Laikraksts „Latvietis“ Nr. 176, 2011. g. 2. dec.

Trešdiena,
2019. g. 11. decembris

Bet Noa guva Kunga vēlību. (1Moz 6:8)

Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, esiet ticībā stipri. (Kol 2:6-7)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.