Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

18. novembra dievkalpojums

2014-11-18

Otrdien, 18. novembrī, plkst.19.00 Melburnas latvieši pulcējās Sv. Krusta baznīcā uz Latvijas 96. gadadienas proklamēšanas svētku dievkalpojumu.

Mūsu baznīca svētku vakarā izskatījās īpaši skaista. Altāri greznoja divas vāzes ar lieliem sarkanbaltsarkaniem rožu pušķiem, par kuriem šogad bija rūpējusies B. Muškes kundze. Sveces, samazināts apgaismojums un skaistie ziedi radīja īpašu svētku noskaņu.

Dievkalpojumu svētkos kuplināja pazīstamais Melburnas Simfonijas Orķestra vijolnieks Isa Vasermans (Wasserman), atskaņojot Ludviga Van Bēthovena Romanci un virkni latviešu tautas dziesmas. Savukārt korāļus, liturģiju un vijolnieku pavadīja Zane Ritere.

Dievkalpojumam noslēdzoties, tika nolasīta Latvijas Prezidenta A. Bērziņa svētku uzruna latviešiem ārpus Latvijas.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baznīcas zālē, kur draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons uzsauca tostu: Saules mūžu Latvijai! Draudzes dāmas,

Guntas Pindard vadībā, bija gādājušas par gardiem pīrāgiem un citām uzkodām. Kā jau latviešu dzimšanas dienā pienākas, bija arī kliņģeris, kuru šoreiz bija cepusi Silvia Miglis kundze.

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.