Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Draudzes Dārza svētki

2015-04-26

Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes Dārza svētkus Latviešu ciemā ievadīja ar dziesmu Kad redzu Dievs, ciema priekšnieces Rutas Šķobas klavieru pavadījumā. Mācītājs Dainis Markovskis vadīja svētbrīdi, norādot, ka katra diena ir Dieva žēlastības diena, un mēs esam kā ziedi Dieva dārzā katrs atsevišķi, katrs vienreizēja Dieva radība un tomēr kopā kā Dieva bērni. Ruta Šķobe pavadīja arī noslēguma dziesmu Dievs pateicos.

Sekoja dzimšanas dienas apsveikumi ar ziedu pasniegšanu Inesei Bērziņai un Edītei Atvarai (neklātienē). Trešais dzimšanas dienas svinētājs – Andris Miglis bija Sidnejā. Mazliet vēlāk draudze sveica dzimšanas dienas svinētāju, Latvijas goda konsulu Melburnā Jāni Dēliņu. Ziedus pasniedza arī ciema priekšniecei Rutai Šķobai par atbalstu dārza svētkiem.

Aivars Saulītis aicināja draudzes locekli Annu Švalbi deklamēt poēmu Pazudušais dēls. Visa garā deklamācija bija rezultāts viņas lieliskai atmiņai, neraugoties uz to, ka baumas klīstot, ka viņai trūkstot tikai pieci gadi no simta.

Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons pateicās par atsaucību aptuveni 150 apmeklētājiem, atgādinot, ka visa veida ienākumus izlietos baznīcas remontam, galvenokārt, – specifisku projektu paveikšanai. Priekšnieks pateicās sarīkojuma izkārtotājiem, it sevišķi pasvītrojot Dāmu komitejas priekšnieces Ģintas Pindard darbu, pasniedzot viņai ziedu sakārtojumu. Pateicību izteica un ziedus pasniedza arī mācītāja Daiņa mātei Inārai, kura jau otro reizi apmeklē Austrāliju, un abas reizes palīdzējusi draudzei dažādos sarīkojumos. Viņš pateicās arī par bagātīgiem ziedojumiem loterijai.

Aivars Saulītis uzrunāja klātesošos ar visai pērkonbalsīgu jautājumu: „Vai jūs mani dzirdiet?“ un, saņēmis pozitīvu atbildi, iepriecināja klausītājus ar dažiem jociņiem.

Sarīkojuma programmas muzikālo daļu izpildīja ansamblis Starpspēle – Viktors Brenners (ģitāra, vokālists), Lilita Lauriņa (vokāls), Indra Pilskalne-Buračevska (ģitāre, vijole, vokāls) un Andris Laucis (elektroniskās bungas). Ansamblis atskaņoja gan seno dienu, gan arī moderno mūziku.

Pusdienlaikā Rasma Celma uzdeva dažādus jautājumus par Austrālijas ģeogrāfiju un vēsturi.

Pēteris Saulītis vadīja bagātīgo loteriju ar daudzajiem laimestiem. Gandrīz vai neticami likās, ka draudzes locekle Nate Neiburga saņēma piecus laimestus (daži teica, ka vēl vairāk)... Liekas, ka tas bija pirmais tāds gadījums.

Čaklās dāmas, jo sevišķi Ģinta Pindard un Valda Jefimova aptekāja zāli ar laimestu izdalīšanu. Iepriekšējā draudzes priekšniece Kristīne Saulīte galvenokārt uzturējās virtuvē pie trauku mazgāšanu.

Lietainā un vēsā diena liecināja par draudzes vadības labo izvēli rīkot Dārza svētku Latviešu ciema zālē.

Pateicība visiem darītājiem, ieskaitot tos, kuri klusi paveica darbus zāles un galdu sakārtošanā un arī novākšanā, tāpat draudzes Dāmām un Ciema vadībai.

M. Balodis

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis