Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Talka baznīcā

2015-10-31

Sestdien, 31. oktobrī, jau plkst. 9.30 no rīta sākās Sv. Krusta baznīcas dārza lielā talka un baznīcas tīrīšanas talka. Laiks nebija labvēlīgs; lietus nevis lija, bet, kā saka, gāza kā ar spaiņiem.

Kaut arī uz izsludināto talku bija ieradušies tikai 12 talcinieki, daudz tika padarīts. Tika sakopts pagalms, iztīrītas ūdens noteku renes; tika apgriezti krūmi un savāktas pērnā gada lapas.

Dāmas tīrīja virtuvi, kārtoja traukus. Tika notīrīti logi un stikla durvis.

Liels paldies visiem čaklajiem talciniekiem, kas kaut bija nelielā skaitā, taču padarīja lielu darbu pie baznīcas uzkopšanas.

Ceram un lielāku atsaucību turpmāk!

KK

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.