Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Talka baznīcā

2015-10-31

Sestdien, 31. oktobrī, jau plkst. 9.30 no rīta sākās Sv. Krusta baznīcas dārza lielā talka un baznīcas tīrīšanas talka. Laiks nebija labvēlīgs; lietus nevis lija, bet, kā saka, gāza kā ar spaiņiem.

Kaut arī uz izsludināto talku bija ieradušies tikai 12 talcinieki, daudz tika padarīts. Tika sakopts pagalms, iztīrītas ūdens noteku renes; tika apgriezti krūmi un savāktas pērnā gada lapas.

Dāmas tīrīja virtuvi, kārtoja traukus. Tika notīrīti logi un stikla durvis.

Liels paldies visiem čaklajiem talciniekiem, kas kaut bija nelielā skaitā, taču padarīja lielu darbu pie baznīcas uzkopšanas.

Ceram un lielāku atsaucību turpmāk!

KK

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis