Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Pļaujas svētki - Amatā ievesta draudzes jaunā valde

2015-09-06

Svētdien, 6. septembrī, Sv. Krusta baznīcā Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudze un viesi svinēja Pļaujas un draudzes Gada svētkus.

Mācītāja Daiņa Markovska vadītajā Tēva dienas dievkalpojumā tika svinīgi ievesta amatā jaunā draudzes valde. Kā katru svētdienu, izjusti un ar lielu uzmanību dievkalpojumu ar muzikālo pavadījumu bagātināja ērģelnieks Braian Kopels (Brian Copple).

Pēc dievkalpojuma svētki turpinājās baznīcas zālē pie bagātīgi klāta galda. Speciāli šiem draudzes svētkiem draudzes locekle Laima Eleonora Lindiņa (93) bija uzrakstījusi nelielu skeču Čigāni; lomās lieliski iejutās Austrālijas Latviešu teātra (ALT) pazīstamie aktieri Gunārs Klauss un Ivars Mirovics. Liels paldies Laimai Eleonora Lindiņai par šo jautro ludziņu; paldies abiem aktieriem!

Apmēram 70 cilvēku lielo sadziedāšanās kori vareni un skanīgi vadīja Dace un Andrejs Daliņi; viņiem aktīvi palīdzēja Kārlis Eimanis un pēdējai kopdziesmai Bēdu manu, lielu bēdu pievienojās arī Daila Piksone. Dacei, turot klēpī mazo meitiņu Grietiņu, kura pārsvarā saldi gulēja, vairāk nācās sadziedāšanos vadīt ar smaidiem un acīm. Dziesmas skanēja vareni!

Kas gan būtu latviešu svētki bez loterijas? Tā arī šoreiz bija bagātīgs loterijas mantu klāsts.

Noslēgumā, pirms loterijas izlozes, draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons pateicās visiem, kas bija pielikuši lielu darbu, lai šie draudzes svētki labi izdotos. Liels paldies, draudzes dāmu kopas koordinatorei – Ģintai Ivetei Pindard un Trevoram Pindard, kā arī visiem citiem čaklajiem palīgiem.

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis