Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Valsts svētku dievkalpojums - Īpaši skaists muzikāls priekšnesums

2015-11-18

Šogad Melburnas latviešu sabiedrība Latvijas valsts svētkus atzīmēja ar vairākiem pasākumiem.

Trešdienas, 18. novembra, vakarā Melburnas Sv. Krusta baznīcā notika Latvijas valsts proklamēšanas 97. gadadienai veltītais svētku dievkalpojums, uz kuru bija pulcējušies gandrīz simts tautiešu. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Dainis Markovskis, Svētos Rakstu lasīja Mārtiņš Ozols. Ērģelnieks Braians Kopels (Brian Copple) pavadīja dziesmas un sniedza muzikālo meditāciju pēc mācītāja Svētrunas.

Īpaši skaists bija Melburnas Simfoniskā orķestra vijolnieku, Latvijā dzimušo mūziķu: Oksanas Tomsones (Oksana Thompson) un Isi Vasermaņa (Isy Wasswerman) priekšnesums – J. S. Baha Koncerts divām vijolēm; pie klavierēm – Braians Kopels.

Pēc draudzes Lielās lūgšanas un svētīšanas Latvijas goda konsuls Austrālijā Jānis Roberts Dēliņš nolasīja Latvijas Valsts Prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas vēstnieka Austrālijā Andra Teikmaņa apsveikumus tautiešiem ārzemes Latvijas Valsts svētkos.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baznīcas zālē uz glāzi šampanieša un uzkodām, un pakavējās brīdi draudzīgās sarunās.

Draudzes vadība bija rūpējusies par speciālām svētku dievkalpojuma dziesmu lapiņām.

Pateicība mācītājam Dainim Markovskim, ērģelniekam Brian Copplem; pateicība Brigitai Muškei par krāšņajām ziedu rotām altārim – sarkanbaltsarkanajiem rožu pušķiem; paldies Ainai Kučerai, Norai Žubeckai, Ginta Pindard un Silvijai Miglis par garšīgajām uzkodām.

Kārlis Kasparsons

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.