Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kapu svētki Melburnas Sv. Krusta baznīcas kapos

2015-11-22

Svētdien, 22. novembrī, Sv. Krusta baznīcas kapos jau plkst. 9.30 bija ieradušies kupls skaits draudzes locekļu, lai pušķotu savas ģimenes aizgājēju kapu kopiņas un pelnu urnu novietnes.

Oficiālā daļa sākās plkst. 10.00 ar gājienu uz kapsētas pieminekli, kur draudzes Dāmu kopas pārstāves pie Mūžīgās uguns liesmas nolika piemiņas vaiņagu. Melburnas Latviešu ev. lut draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons pēc Kapusvētku atklāšanas aicināja mācītāju noturēt svētbrīdi. Mācītājs Dainis Markovskis pēc Svētrunas nolasīja 25 aizgājēju vārdus, kas šķīrušies no Melburnas Latviešu draudzes pēdējos 12 mēnešos. Draudzes priekšnieks aicināja klātesošos godināt visu 1360 aizgājēju piemiņu ar klusuma brīdi.

IN

Trešdiena,
2019. g. 11. decembris

Bet Noa guva Kunga vēlību. (1Moz 6:8)

Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, esiet ticībā stipri. (Kol 2:6-7)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.