Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Valsts svētku dievkalpojums

2011-11-18

Svētīga tā tauta, kurai Tas Kungs ir par Dievu! Ps.144:5

Ar šādiem vārdiem uz dziesmu lapiņas vāka, kuru rotāja Latvijas sarkanbaltsarkānā karoga attēls uz Brīvības pieminekļa fona, katru atnācēju sveica Melburnas Sv. Krusta baznīcā.

Jaunu tradīciju uzsākot, rīkojot svētku dievkalpojumu 18. novembra vakarā, mācītājs Dainis Markovskis aicināja uz Latvijas valsts svētku dievkalpojumu un koncertu itin visus. Un prieks, ka atsaukušies bija turpat simts tautiešu – gan jauni, gan vecāka gada gājuma, gan ģimenes ar bērniem. Dievkalpojuma laikā svinīgi un pacilājoši skanēja Kristīnes Mellēnas ērģeļspēle. Pēc Ievada liturģijas, sekoja neliels koncerts, kurā piedalījās Laila Grosa ar klavieru solo, Kristīne Elberta ar vijoles solo, pie klavierēm Sandra Birze, un koncerta izskaņā Lilita Lauriņa nodziedāja Andreja Jurjāna Lūgšanu no kantātes Tēvijai.

Pēc mācītāja Daiņa Markovska svētrunas sekoja Helēnas Kastelānes-Čepmanes (Kasztelan-Chapman) Arvīda Žilinska divu klavieru skaņdarbu – Teika un Vētrainā nakts – izcilais sniegums.

Pēc lūgšanas un svētīšanas, Latvijas goda konsuls Austrālijā – Jānis Dēliņš sniedza apsveikuma uzrunu. Viņš arī nolasīja Latvijas Valsts prezidenta A. Bērziņa un Latvijas vēstnieka Austrālijā I. Bērziņa svētku sveicienus tautiešiem.

Svinīgi un saviļņojoši ērģeļu pavadījumā visi klātesošie, vērsuši skatu uz labajā pusē altārim stāvošo Latvijas karogu, nodziedāja Latvijas valsts himnu Dievs, svētī Latviju!

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baznīcas zālē, kur draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis aicināja pacelt šampanieša glāzes par godu Latvijas 93. dzimšanas dienai!

Šis dienas kolekte tika veltīta Okupācijas muzeja atbalstam, un varam priecāties, ka kopā ar tautiešiem Latviešu Ciemā tā bija – $700.

Draudzes dāmu kopa bija sagatavojusi izcili garšīgas uzkodas. Atnākušie vēl labu brīdi pakavējās kopā šai svētku vakarā. Sandras Birzes tautiskā, patriotiskā un klusi spēlētā fona mūzika radīja brīnišķīgi svinīgu un reizē mājīgu atmosfēru. To lieliski papildināja ļoti skaisti greznotie, ar ozolu vītnēm dekorētie galdi, svečturis ar trim degošajām svecēm – kā Brīvības pieminekļa trim zvaigznēm.

Paldies visiem rīkotājiem!

I.N.

Laikraksts Latvietis Nr. 175, 2011. g. 24. nov.

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis