Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Ziemassvētku ieskaņas koncerts

2011-12-18

Svētdien, 18. decembrī – Adventa 4. svētdienā Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā Sv. Krusta draudze savā baznīcā aicināja itin visus uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu. Un atnākuši bija vairāk kā 140, kuri vienojās pirmajā kopdziesmā Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt'! Koncerta ieskaņā ievadvārdus teica draudzes mācītājs Dainis Markovskis. Viņa uzrunas doma bija, ka dažkārt mūzika un dziesmas spēj cilvēku uzrunāt vairāk nekā daudzi vārdi! Mācītājs uzsvēra, ka... šīs dienas koncerta uzsvars tiek likts uz Ziemassvētku laika mūzikas skaņām un dziesmām, kas spēj cilvēku uzrunāt, iedvesmot vēl vairāk nekā vārdi! Lai dziesmas un mūzika runā pati par sevi! Šis koncerts atklāj mums Dieva mīlestības dažādību un krāsainību, ko var sajust tikai ar sirdi!

Dalībnieku skaits šogad bija prāvs – vairāk nekā divdesmit. Koncerta mākslinieciskā vadība bija Helēnas Kastelānes-Čepmanes (Kasztelāne-Chapman) ziņā; bez izjusti uz klavierēm atskaņotās Franz Morten Ziemassvētku fantāzijas, viņa arī izpildīja klavieru pavadījumus jaunajiem izpildītājmāksliniekiem – vijolniekiem, čellistiem, flautistiem. Ar savu priekšnesumu koncertu kuplināja Aleksandra Raterfurda (Alexandra Rutherfurd), Eimija Vudsa (Amy Woods), Astrīda Birzule, Daina Jefimova, Elise Džaspere (Jasper), Emīlija Nestecka, Emīlija Vudsa (Emily Woods), Emma Raterfurda (Rutherfurd), Evelīna Nestecka, Ingus Sveilis, Kate Jaunalksne, Kristīne Elberta, Laila Grosa, Lija Andersone, Līsa Jaunalksne, Lūcija (Lucy) Vanaga, Mīgana Vaitsaida (Meagan Whiteside), Petras Nesteckis, Sāra Džaspere (Sarah Jasper), Sofija Vudsa (Sophie Woods), kā arī koris diriģenta Edmunda Smalkā vadībā.

Priekšnesumi tika uzņemti ar atzinīgiem aplausiem. Starp priekšnesumiem bija svēto rakstu lasījumi (pavisam seši). Pirmo lasījumu „1. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 2. Tas bija iesākumā pie Dieva. 3. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.“ lasīja Astrīda Birzule.

Koncertu noslēdza, kopīgi nodziedot Katru gad no jauna, pavadījumu izpildīja Helēna Kastelāne-Čepmane uz klavierēm un Lūcija Vanaga – mežrags.

Par altāra grezno rotājumu pateicība Ģintai Tindardai; par koncerta labskanību tehniskajiem darbiniekiem – Jurim Ozolam, Mārtiņam Biršam, Kalvim Jaunalksnim. Par koncerta koordinēšanu un lielu praktisko palīdzību liels paldies Dzintrai Samulei. Par sirsnīgo un mājīgo atmosfēru baznīcas zālē, kur pēc koncerta pulcējās ap 120 viesu paldies baznīcas Dāmu komitejai.

Koncerta kolekte – $810 tika ziedota Audžu Ģimeņu biedrībai Latvijā. ■

Laikraksts Latvietis Nr. 179, 2011. g. 20. dec.

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis