Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kalpaka piemiņas dievkalpojums

2012-03-04

Svētdien, 4. martā Korporāciju kopa Melburnā un Studenšu korporāciju kopa Melburnā kopā ar Melburnas 1. Latviešu ev. lut. draudzi un Melburnas Svētā Krusta draudzi Sv. Krusta baznīcā rīkoja pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Dainis Markovskis; ērģelnieks Braians Kopls (Brian Copple).

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē fil! Uldis Ozoliņš tal! Nolasīja Selonijas kr! Kaspara Špēles uzrakstīto referātu Atsevišķā studentu rota: apbruņojums, ekipējums un apmācība. ■

Laikraksts Latvietis Nr. 191, 2012. g. 8. martā

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis