Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kalpaka piemiņas dievkalpojums

2012-03-04

Svētdien, 4. martā Korporāciju kopa Melburnā un Studenšu korporāciju kopa Melburnā kopā ar Melburnas 1. Latviešu ev. lut. draudzi un Melburnas Svētā Krusta draudzi Sv. Krusta baznīcā rīkoja pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Dainis Markovskis; ērģelnieks Braians Kopls (Brian Copple).

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē fil! Uldis Ozoliņš tal! Nolasīja Selonijas kr! Kaspara Špēles uzrakstīto referātu Atsevišķā studentu rota: apbruņojums, ekipējums un apmācība. ■

Laikraksts Latvietis Nr. 191, 2012. g. 8. martā

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.