Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Piemiņas svētbrīdis kapos un svinīgs sarīkojums DV namā

2012-03-17

Sestdien, 17. martā plkst. 11.00 Foknera (Fawkner) kapsētā Melburnā notika latviešu kritušo karavīru, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, piemiņas svētbrīdis. Piedalījās apmēram 30-35 cilvēku.

Mācītājs Dainis Markovskis, iesākot svētbrīdi, teica: ,,Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu pabeidzis, ticību turējis.“ (2.Tim.v.4:7)

Mācītājs savā sprediķi teica: ,,Šodien mēs esam pulcējušies kapsētā, lai pieminētu, pateiktos par cilvēkiem – karavīriem, kuru sirdī un dvēselē bija Latvija, cīņa par šo zemi, ko Dievs piešķīris kā dāvanu, kā svētu mantojumu! Mēs no visas sirds lepojamies par cilvēkiem, kuri mīlēja savu zemi – savu Latviju, atdodot visu sevi – līdz galam! Latvijas vēsture rāda, ka visos laikos latviešiem ir saglabājies drošs un uzticīgs cīnītāju pulks. Izšķirošā brīdī tie atkal ir pacēluši savas tautas karogu un aizrāvuši sev līdzi pārējos ar jaunām uzvarām. Šodien mēs pateicamies Dievam, ka Viņš ir devis mūsu tautai šos varoņus, kuri nedomāja par sevi, bet par nākotni – Latviju. Šodien mēs gribam pateicībā nolikt ziedus viņu piemiņai, un arī, turpināt šo viņu iesākto skrējienu, kuras distances finišs būs piepildījums uz šīs zemes kā latviešiem un Latvijas patriotiem, kuriem Latvija nav tikai teritorija, bet vieta sirdī un dvēselē!“

Pēc piemiņas svētbrīža kapos, Daugavas Vanagu namā notika svinīgs sarīkojums, uz kuru pulcējušies bija apmēram 60 cilvēku. Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas priekšsēdis Aivars Saulītis pasniedza Daugavu Vanagu pateicības rakstus cilvēkiem, kuri ar izcilību ir kalpojuši un turpina kalpot latviešu sabiedrībai Melburnā.

Pēc tam sekoja Edmunda Smalkā referāts O. Kalpaks un Latvijas Atbrīvošanas cīņas pēc viņa.

Tiešām, šis bija jauks un svētīgs sarīkojums, kurā visi varēja smelties atkal kādas jaunas atziņas un garīgu spēku!

Mācītājs Dainis Markovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Laikraksts Latvietis Nr. 193, 2012. g. 21. martā

Sestdiena,
2023. g. 30. septembris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)