Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 2017. gadam

Baznīcā Pagalmā
Janvāris Baznīcas valde Baznīcas valde
Februāris Baznīcas valde Baznīcas valde
Marts Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis”
Aprīls Bernudārzs „Daina” Bernudārzs „Daina”
Maijs Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis”
Jūnijs Bernudārzs „Daina” Bernudārzs „Daina”
Jūlījs Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis”
Augusts Bernudārzs „Daina” Bernudārzs „Daina”
Septembris Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis”
Oktobris BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
7./8. oktobrī
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
7./8. oktobrī
Novembris Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis”
Decembris Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis”


Piezīmes:

1. Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras reizi mēnesī

2. Baznīcas tīrīšanas talka reizi gadā

2. Tīrīšanas darbu uzdevumi atrodami baznīcas mājas lapā www.svetakrustadraudze.org.au

3. Par baznīcas atslēgu, sazināties ar Kārli Kasparsonu

4. Pēc darba beigšanas atgriezt atslēgu Kārlim Kasparsonam.

5. Visi draudzes locekļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas TALKĀ

6. Tuvāku informāciju: Kārlis Kasparsons 0411 119 848REIZI GADĀ BAZNĪCAS APSAIMNIEKOŠANAS TALKAS DARBI

BAZNĪCĀ UN BLAKUS TELPĀS

Notīrīt no iekšpuses un ārpuses

 • stiklu durvis baznīcas priekšnamā
 • stiklu durvis uz baznīcu un
 • logus līdz 2m augstumam

Ar putekļu sūcēju iztīrīt tepiķus

 • baznīcā
 • baznīcas priekšnamā
 • bērnu istabā
 • trepēm uz balkona un
 • trepēm uz zāli

Izslaucīt parketa un koka grīdas

 • baznīcā
 • balkonā
 • mācītāju birojā un
 • sēžu telpā

BAZNĪCAS ZĀLE

Izslaucīt parketa, koka un cementa grīdas

 • zālē
 • abos koridoros
 • skatuvē
 • virtuvē
 • abās atejās un
 • abās noliktavās

BAZNĪCAS ĀRPUSE

Sagrābt vēja sapūstas lapas un ar pūtēju notīrīt

 • baznīcas pagalmu
 • zāles pagalmu un
 • auto stāvvietas

SAKOPT DĀRZU

 • apcirpt krūmus un kokus, pēc vajadzības, līdz 2m augstumam
 • sagrābt lapas no dobēm un
 • izravēt dobes no nezālēm

NOPĻAUT MAURIŅUS

 • mauriņu ceļmalā
 • baznīcas priekšdārzā un
 • mauriņus auto stāvvietās

2013 novembrī KārlisDĒŽURANTIEM BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS DARBI REIZI MĒNESĪ

BAZNĪCĀ UN BLAKUS TELPĀS

Ar putekļu sūcēju iztīrīt tepiķus

 • baznīcā
 • baznīcas priekšnamā
 • bērnu istabā
 • trepēm uz balkona un
 • trepēm uz zāli

Izslaucīt parketa un koka grīdas

 • baznīcā
 • balkonā un
 • sēžu telpā

BAZNĪCAS ZĀLE

Izslaucīt parketa, koka un cementa grīdas

 • zālē
 • abos koridoros
 • skatuvē
 • virtuvē un
 • abās atejās

BAZNĪCAS ĀRPUSE

Sagrābt no vēja sapūstas lapas un ar pūtēju notīrīt

 • baznīcas pagalmu
 • zāles pagalmu un
 • auto stāvvietas

NOPĻAUT MAURIŅUS

 • mauriņu ceļmalā
 • baznīcas priekšdārzā un
 • mauriņus auto stāvvietās

2013 novembrī Kārlis

Pirmdiena,
2019. g. 23. septembris

Varoņu loki salauzti, bet vārguļi apjozušies spēku. (1Sam 2:4)

Pāvils raksta: "Visur parādām sevi kā Dieva kalpus: patiesības vārdā un Dieva spēkā ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā." (2Kor 6:4, 7)


13. oktobrī – plkst. 11.00
MIRUŠO PIEMIŅAS diena
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

13. oktobrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis.

Pirms dievkalpojuma pieteikt mācītājam pieminēt ģimenes aizgājējus