Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


Ceturtdiena,
2021. g. 17. jūnijs


20. jūnijā
Aizvesto piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
ATCELTS