Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Mācītāja: Helga Jansone, Mob. tel.: 0497 839 083


Otrdiena,
2023. g. 28. marts


KALENDĀRS

Ceturtdien, 23. martā
plkst. 12.00
Garīgās sarunas Latviešu ciemā

Ceturtdien, 30. martā
plkst. 12.00
Garīgās sarunas Latviešu ciemā

2. aprīlī - plkst. 12.00
Pūpolu svētdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Dievkalpojums notiks latviešu un angļu valodās.

Piektdien, 7. aprīlī
plkst. 12.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā

9. aprīlī - plkst. 6.30 (no rīta!)
Kristus augšāmcelšanās saullēkta dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā

9. aprīlī - plkst. 9.30
Dievkalpojums Latviešu ciema kapelē

9. aprīlī - plkst. 12.00
Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā

23. aprīlī - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā