Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

6. martā – plkst. 12.00
 
Pulkveža Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
 
  Kalpos māc. Helga Jansone.  
     
 
15. aprīlī – Lielās Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
     
     
 
17. aprīlī – Lieldienu dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
     
     
 

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons