Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2022. gada janvārī

DRAUDZES ATBALSTS MĀCĪBU IESTĀDĒM

Jau kopš pagājušā gadsimta agriem piecdesmitajiem gadiem draudzes ir atbalstījušas mācību iestādes ar ziedojumu, lai turpinātu jaunatnei latvisko audzināšanu. Kā piemēram, Melburnā viena no pazīstamākajām mācību iestādēm ir mūsu Daugavas skola. Draudzes valde gadskārtēji saņem ielūgumu uz skolas absolventu izlaiduma aktu.

Valdes pārstāvis sveic skolas vadību, skolotājus, skolas padomi ar sekmīgi novadīto mācības gadu un absolventus ar sekmīgu Daugavas skolas absolvēšanu.

Draudzes valdes pārstāvja uzruna izlaiduma aktā.

Cienījamā skolas vadība, skolotāji un skolas padome! Godājamie vecāki, vecvecāki un viesi!

Mīļie skolas absolventi, šodien ir jūsu atvadīšanās diena pēc astoņiem gadiem Melburnas Daugavas skolā. Jūs esat ieguvuši stingras pamatzināšanas latviešu valodā, latviešu kultūrā un latviešu tradīcijās: dejojot tautas dejas, dziedot tautas dziesmas, atzīmējot tautas svētku dienas un tautas sēru dienas. Viss, ko esat mācījušies, jums noderēs, kad būsiet Latvijā pie saviem radiem.

Jūsu pēdējie divi mācību gadi ir bijuši izaicinoši (challenging) mācībās. Tomēr visu esat pārdzīvojuši un sekmīgi beiguši Daugavas skolu.

APSVEICU, APSVEICU un vēlreiz APSVEICU!

Draudzes valde
2021. g. 4. decembrī.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2022. gada janvārī.

Sestdiena,
2023. g. 30. septembris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)