Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Pavasara pēcpusdiena

2012-09-16

Svētdien, 16. septembrī Melburnas Latviešu namā uz Pavasara pēcpusdienu, ko rīkoja Sv. Krusta draudzes Dāmu komiteja, bija pulcējušies apmēram 180 apmeklētāji. Lai arī pavasaris kā gadalaiks jau Melburnā ir iestājies, stādi – īpaši jau Eiropas stādi – zied viens par otru krāšņāk, tad dienas, kaut arī saulainas, nebūt vēl nav tik siltas, bet naktis pavisam vēsas. Taču Namā svētdien valdīja rosība un sirsnīga, silta gaisotne. Ar svētbrīdi, kuru vadīja mācītājs Dainis Markovskis, iesākās sarīkojums. Klātesošie nodziedāja divus pantus no dziesmas Skaistais Kungs Jēzu.

Sarīkojumu raiti un asprātīgi vadīja Iveta Samule. Priekšnesumus iesāka tautas deju kopa Piektais Ritenis, nodejojot trīs dejas: Ugunskura deja, Jūra, jūra, Čigānu deja, bet ceturtajai dejai tika aicināti pievienoties arī dejotāji no publikas, un šī bija visiem tik labi zināmā – Plaukstiņpolka. Kas nedejoja, tie pavadīja dejotājus ar plaukstu sišanu. (Piektā riteņa sastāvā redzējām: Susan un Pēteri Dārziņus, Māru un Paulu Rumpes, Saliju (Sally) un Ēriku Cīruļus, Sūsanu Mičeli (Susan Mitchell) un Naomi Vitersu (Withers)).

Priekšnesumus turpināja Aleksandra Flada (Alexandra Flood), nodziedot āriju Mein Herr Marquis no Johana Štrausa operetes Sikspārnis (vācu valodā) un āriju Sempre libera no Džuzepes Verdi operas Traviata. Kā trešo dziesmu Aleksandra nodziedāja latviešu tautas dziesmu – latviešu valodā – Pūt, vējiņi!, aicinot klātesošos pievienoties. Par Aleksandras sniegumu klātesošie pateicās patiesi ar ilgiem un vētrainiem aplausiem; viņa dziedāja lieliski. Un domāju, ka izteikšu daudzu domas – būsim priecīgi atkal drīz dzirdēt Aleksandras sniegumu, kā arī novēlam viņai vislabākos panākumus viņas turpmākajā mākslinieces ceļā. Klavieru pavadījumu iejūtīgi izpildīja Sebastians Krūmiņš.

Kamēr norisinājās priekšnesumi, pie zāles sienas novietotie divi galdi kā uz burvju mājienu bija pilni ar gardiem ēdieniem vai kā bija teikts sarīkojuma reklāmā – aukstās bufetes pusdienas.

Kad sarīkojuma apmeklētāji bija ieturējuši maltīti, sekoja nākamie priekšnesumi. Tos turpināja pirms gada dibinātais vokālais ansamblis, kurš publikas priekšā uzstājās otro reizi – Contrabass. Tā dalībnieki: Sandra Birze (klavieres), Regīna Reķe (balss), Ingus Purēns (bungas, balss), Daris Leitmanis (basģitāra), Petras Nesteckis (akustiskā ģitāra, balss). Viņu sniegumā noklausījāmies sešas dziesmas; labi zināmo un pazīstamo dziesmu Jauns un traks dzirdējām neparastākā, bet interesantā izpildījumā; paldies Regīnai un Ingusam! Ceram, ka Contrabasa mūziķus nākotnē dzirdēsim biežāk!

Un nu bija brīdis baudīt kafiju, kūkas un kliņģeri.

Bet kas gan būtu latviešu sarīkojums bez loterijas? Tā arī šoreiz bagātīgais laimestu klāsts mudināja atnākušos rosīgi iegādāties loterijas biļetes. Šī sarīkojuma pārpalikums tiks veltīts Sv. Krusta baznīcas virtuves remontam. Ivetas Samules vadībā, piepalīdzot Emīlijai, Evelīnai un mazajam Leo, kura pārziņā bija laimīgo loterijas biļešu izvilkšana, loterija norisinājās raiti, un daudzi mājās devās ar vērtīgiem laimestiem.

Par to, lai sarīkojuma laikā viss skanētu gana skaļi un sadzirdams būtu skaidri, liels paldies Jānim Kārkliņam.

Pateicoties Sv. Krusta baznīcas dāmu komitejai, īpaši – Irēnei Ziedarei un Dzintrai Samulei, kā arī daudzajiem, daudzajiem palīgiem, kuri nesavtīgi un daudz bija strādājuši, jo šis sarīkojums bija labi izdevies, vairākas stundas paskrēja nemanot.

IN
Laikrakstam „Latvietis“

Laikraksts Latvietis Nr. 220, 2012. g. 20. septembrī

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons