Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

„Priecīgas pēdas“

2014-08-24

Svētdien, 24. augustā, man bija uzdots Melburnas Latviešu luterāņu draudzes un tās viesu priekšā pēc baznīcas dievkalpojuma pastāstīt par saviem piedzīvojumiem Priecīgas pēdas misijas braucienā.

Stāstījuma laikā stāstīju par to, kā tika ievākti līdzekļi un kas tika darīts ar ievāktiem līdzekļiem. Bija prieks padalīties ar stāstiem un bildēm, ko rādīju uz prožektora ekrānu.

Bija atnākuši, apmēram, 40 klausītāju; visi ļoti interesēti klausījās. Runas beigās daži man prasīja jautājumus, cilvēki bija ļoti atsaucīgi! Man bija prieks šo runu sniegt.

Toms Gross
Laikrakstam „Latvietis“

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons