Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kapu svētki

2014-11-23

Svētdien, 23. novembrī, notika Kapu svētki prāv. Grosbaha, Buģa un Kociņa kapos.

Diena bija skaista, nedaudz apmākusies un bez lietus. Visi klātesošie varēja pakavēties atmiņās par saviem mīļajiem, aizlūgt un dziedāt baznīcas korāļus.

Mūsu draudzē ir iesācies jauns projekts – visu aizgājušo datu bāzes izveide. Informācija par aizgājējiem Foknera (Fawkner) kapsētas kartotēkā ir minimāla, uz kapu plāksnītēm parasti ir tikai vārds, dzimšanas un miršanas datums. Atrast piederīgos, ja kapu vieta nav zināma bieži ir ļoti sarežģīti.

Pēc svētbrīžiem bija iespēja individuāli uzzināt sīkāku informāciju no Arņa Grosa, kas ir šī projekta vadītājs.

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons