Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

18. novembra dievkalpojums

2014-11-18

Otrdien, 18. novembrī, plkst.19.00 Melburnas latvieši pulcējās Sv. Krusta baznīcā uz Latvijas 96. gadadienas proklamēšanas svētku dievkalpojumu.

Mūsu baznīca svētku vakarā izskatījās īpaši skaista. Altāri greznoja divas vāzes ar lieliem sarkanbaltsarkaniem rožu pušķiem, par kuriem šogad bija rūpējusies B. Muškes kundze. Sveces, samazināts apgaismojums un skaistie ziedi radīja īpašu svētku noskaņu.

Dievkalpojumu svētkos kuplināja pazīstamais Melburnas Simfonijas Orķestra vijolnieks Isa Vasermans (Wasserman), atskaņojot Ludviga Van Bēthovena Romanci un virkni latviešu tautas dziesmas. Savukārt korāļus, liturģiju un vijolnieku pavadīja Zane Ritere.

Dievkalpojumam noslēdzoties, tika nolasīta Latvijas Prezidenta A. Bērziņa svētku uzruna latviešiem ārpus Latvijas.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baznīcas zālē, kur draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons uzsauca tostu: Saules mūžu Latvijai! Draudzes dāmas,

Guntas Pindard vadībā, bija gādājušas par gardiem pīrāgiem un citām uzkodām. Kā jau latviešu dzimšanas dienā pienākas, bija arī kliņģeris, kuru šoreiz bija cepusi Silvia Miglis kundze.

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons