Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā - ALELDA prāvesta komentārs

2015-12-07

Šai diskusijā vēlos izcelt Arhibīskapa Jāņa Vanaga redzējumu, ka abām baznīcām ir uzskatu atšķirības, taču vienmēr tās uzturējušas sadarbīgas un cieņas pilnas attiecības. Jāpiekrīt, ka veidojas priekšstats, ka „reālāk ir runāt par vienotību latviskajā identitātē, luteriskajā ticībā un sadarboties kopīgā mērķī to sludināt latviešu tautai nekā censties sabāzt kopā divas baznīcas, katru ar savu pašapziņu, – kas tiešām varētu novest pie dramatiskām attiecībām mehāniski apvienotas baznīcas iekšienē.“

Atšķirības starp LELB un LELBĀL ir būtiskas – galvenā no tām ir sapratne par sieviešu ordinācijas par mācītājām teoloģisko pamatojumu: LELB to neatzīst par Svētajiem rakstiem atbilstošu, kamēr LELBĀL vairākums ordinēto mācītāju ir sievietes. Neskaidrība pastāv arī Baznīcu īpašumtiesību jautājumos Latvijā, kā arī jautājumā, kam piederētu LELBĀL draudžu īpašumi eventuālas apvienošanās gadījumā.

Veidosim labvēlīgas attiecības – vienosimies jautājumos, kuros mūsu uzskati sakrīt, bet parādīsim savstarpēju cieņu, lemjot jautājumus, kuros mūsu uzskati ir atšķirīgi. Apvienošanās procesam jānotiek dabīgi, bez spiediena no vienas vai otras puses.

Laika plūsma atrisinās jautājumus, kuros pašlaik nevaram atrast vienotu viedokli.

Jānis Priedkalns
Austrālijas/Jaunzēlandes Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) prāvests

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons