Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Reformācijas svētki - Mācītājs atbraucis no Sidnejas

2015-10-04

Svētdien, 4. oktobrī, man bija tas patīkamais prieks piedalīties Melburnas Latviešu draudzes Reformācijas svētku dievkalpojumā. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons ielūdza mani piedalīties ar svētrunu angļu valodā un arī sniegt referātu pēc dievkalpojuma.

Svētrunā runāju par tēmu – Tuvojieties Dievam un Viņš tuvosies jums. Skaidroju Jēzus līdzību par pazudušo dēlu, kurš, pārnākot mājās, piedzīvoja nepelnītu piedošanu un žēlastību no sava tēva, kas mīlestībā viņu sagaidīja mājās. Uzsvēru, ka tāds ir mūsu Dievs. Trīs galvenie veidi, kā Dievam varam praktiski tuvoties ir Dieva Vārda lasīšana, lūgšana un slavēšana. Draudzes lielo lūgšanu arī noturēju angļu valodā. Dziesmas un liturģija bija latviešu valoda māc. Daiņa vadībā.

Pēc dievkalpojuma sekoja sirsnīga sadraudzība pie kafijas galda, un tad es lasīju referātu angļu valodā par Reformācijas nozīme tā laika skatījuma. Uzsvēru, ka galvenais cēlonis Reformācijai bija Lutera uzticība Dieva Vārdam kā autoritāte visās lietās. Uzsvēru, ka lai mēs būtu efektīgi kalpošanā Dievam, tad arī mums jāturas pie Lutera teiktā Sola Scriptura – Dieva Vārds vien.

Kā jau rakstīju pēc pirms, šī gada mēģinājums draudzei noturēt dievkalpojumu ar svētrunu angļu valodā un arī referātu, domāju, ka ir apsveicama lieta. Žēl, ka tikai dalībniekos bija viens nelatviski runājošs cilvēks.

Uz mācītāja Daiņa lūgumu arī piedalījos dievkalpojumā Melburnas Latviešu ciemā. Tur svētruna bija līdzīga, bet šoreiz gan latviešu valodā. Vienmēr jauki viesoties Ciemā un it sevišķi dalīties ar Dieva Vārdu tajā skaistajā kapelā.

Pēc dievkalpojuma bija bagātīgi klāts kafijas galds un ļoti sirsnīgs sadraudzības laiks. Mazliet uzrunāju klātesošos, pastāstot īsumā par reformācijas nozīmi, un mudināju visus iedzīvotājus vienmēr Dievam pateikties par Latviešu ciemu, jo tā ir ļoti svētīga iestāde.

Devos mājās ar priecīgu noskaņojumu. Atkal dažas jaukas dienas pavadītas ar mīļiem tautiešiem Melburnā. Pavadītais laiks kopā ar mācītāju bija svētīgs mums abiem. Svarīgi uzturēt kontaktu un saites, un vienam otru atbalstīt. Priecājos par uzaicinājumu atkal braukt 2016. gada maijā.

Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)
Laikrakstam „Latvietis“

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons