Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kalpaka piemiņas dievkalpojums

2011-03-06

Svētdien, 6. martā Melburnas Sv. Krusta baznīcā notika Svētā Krusta draudzes un Melburnas 1. evanģēliski luteriskās draudzes apvienotais pulkveža Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums, kuru vadīja mācītāja Māra Saulīte, piedaloties mācītājam Dainim Markovskim. Piedalījās K!K!M! un S!K!K!M! Svētrunu teica viesmācītājs Dainis Markovskis. Ērģeļu pavadījumu izpildīja Sebastiāns Krūmiņš.

Pēc dievkalpojuma pārpildītajā baznīcas zālē klātesošie noklausījās Latviešu nacionālistu kluba Talsu nodaļas priekšsēža, vēstures studenta Matīsa Gricmaņa referātu Kalpaka ideāli un vēlme labot Latvijas nākotni. Mazs fragments no viņa teiktā:

...Kalpaka nozīme ir tajā, ka viņš iedvesmoja. Stāties pretī pārspēkam, upurēties, lai piepildītos latviešu lielākais sapnis – sava valsts. Šis Kalpaka gars nav nekur pazudis, viņš dzīvo ikvienā no mums, kas gatavi sevi veltīt dzimtenei un Tēvzemei. Kalpaks ir simbols varonībai un drosmei, vēlmei cīnīties un uzvarēt. „Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā“, un „grūti laiki” nav tikai karš vai bads – grūti laiki pienāk, kad tautas vadītāji aizmirst par pašu tautu, kad vadītāji neredz, nedzird un nevēlas uzlabot savas tautas dzīvi. Tad jānāk tādiem cilvēkiem kā Kalpaks – drosmīgiem, varonīgiem, iedvesmot spējīgiem...

Ar lielu interesi tika uzņemts referāts, kuram sekoja vairāki klātesošo jautājumi referentam. Pēc tam neoficiālā gaisotnē pie korporāciju sarūpētajiem atspirdzinājumiem norisinājās draudzīgas pārrunas. Sanākušie garā rinda gaidīja uz mirkli, lai pateiktu personīgu paldies Matīsam Gricmanim par referātu, kā arī lai pajautātu dažādus, katru varbūt savādākus interesējošus jautājumus viesim no Latvijas.

Diena bija gluži vēl vasarīgi silta un saulaina, daudzu atnākušo sejas bija smaidīgas un priecīgas, atmosfēra gaiši un pozitīvi iespaidojoša. ■

Laikraksts Latvietis Nr. 135, 2011. g. 9. martā

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons