Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Kalpaka piemiņas dievkalpojums

2012-03-04

Svētdien, 4. martā Korporāciju kopa Melburnā un Studenšu korporāciju kopa Melburnā kopā ar Melburnas 1. Latviešu ev. lut. draudzi un Melburnas Svētā Krusta draudzi Sv. Krusta baznīcā rīkoja pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Dainis Markovskis; ērģelnieks Braians Kopls (Brian Copple).

Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē fil! Uldis Ozoliņš tal! Nolasīja Selonijas kr! Kaspara Špēles uzrakstīto referātu Atsevišķā studentu rota: apbruņojums, ekipējums un apmācība. ■

Laikraksts Latvietis Nr. 191, 2012. g. 8. martā

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons